Sunday, January 19, 2014

Corak / Pola Nombor dan Urutannya

Admin ambil dari sini - klik sini

2.1 : Corak/Pola Nombor dan Urutannya

Nombor-nombor yang disusun dalam corak tertentu dikenali sebagai urutan (sequence).
Corak urutan nombor (number sequence) boleh ditentukan dengan menambah, menolak, mendarab atau membahagikan ‘nombor dalam urutan yang sebelumnya’, dengan bilangan/nombor-nombor tertentu.
Urutan Fibonacci (Fibonacci Sequence)
Ahli matematik telah mengkaji corak selama berabad-abad. Corak nombor 1, 1, 2, 3, 5, 8, …dipanggil urutan Fibonacci.
Urutan ini bermula dengan 1, 1 dan setiap selepas sebutan (term) yang kedua, diperolehi dengan menambah dua sebutan (term) sebelumnya yang terdapat dalam urutan.
Menggambarkan corak/pola urutan nombor
Gambarkan corak setiap urutan nombor berikut:
 • 5, 12, 19, 26, …Jwb:Corak urutan nombor 5, 12, 19, 26, … diperolehi dengan menambah (adding) 7 pada nombor sebelumnya (nombor dalam urutan).
 • 1, 4, 16, 64, …Jwb:Corak urutan nombor 1, 4, 16, 64, … diperolehi dengan mendarabkan (multiplying) nombor dalam urutan sebelumnya dengan 4.
 • 40, 35, 30, 25, …Jwb:
  Corak urutan nombor 40, 35, 30, 25, … diperolehi dengan menolakkan (subtracting) 5 dari nombor sebelumnya (nombor dalam urutan).
 • 144, 72, 36, 18, ..
 • Jwb:Corak urutan nombor 144, 72, 36, 18, … diperolehi dengan membahagikan (dividing) nombor dalam urutan sebelumnya dengan

2.2 : Nombor Ganjil dan Genap

Nombor 1, 3, 5, 7, … dikenali sebagai nombor ganjil (odd numbers).
Nombor 2, 4, 6, 8, … dikenali sebagai nombor genap (even numbers).
Mengenal pasti dan menerangkan nombor ganjil dan genap.
Contoh 1:
Kenal pasti serta nyatakan kesemua nombor ganjil dan genap yang terdapat dalam urutan nombor 16, 21, 26, 31, …, 71.
Jwb:
Nombor-nombor ganjil adalah 21, 31, 41, 51, 61 dan 71. Nombor-nombor ini membentuk satu urutan nombor yang diperolehi dengan menambah 10 pada nombor sebelumnya.
Nombor genap 16, 26, 36, 46, 56 dan 66. Nombor-nombor ini membentuk satu urutan nombor yang diperolehi dengan menambah 10 pada nombor sebelumnya.
Contoh 2:
3 + 5 = 8
7 + 13 = 20
19 + 25 = 24
Penyataan am mengenai jumlah / hasil tambah dua nombor ganjil.
Nombor Ganjil + Nombor Ganjil = Nombor Genap
Hasil tambah dua nombor ganjil adalah nombor genap.

2.3 : Nombor Perdana

Nombor perdana (prime number) adalah nombor bulat yang hanya boleh dibahagikan dengan dirinya sendiri dan nombor 1 (the number itself and number 1). Oleh itu, nombor perdana mempunyai hanya dua pembahagi (nombor itu sendiri dan nombor 1).
Nombor perdana terkecil ialah nombor 2, satu-satunya nombor genap yang merupakan nombor perdana.
Nombor perdana yang kurang daripada 50 adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 dan 47.
Nombor 1 adalah BUKAN nombor perdana (NOT a prime number).
Menentukan samada nombor yang diberi adalah nombor perdana
Contoh:
Tentukan samada setiap nombor berikut adalah nombor perdana.
 • 13
  Jwb:
  13 ÷ 1 = 13
  13 ÷ 13 = 1
  13 hanya boleh dibahagi dengan 1 dan 13 → (2 pembahagi/divisors)
  Oleh itu, 13 adalah nombor perdana.
51
Jwb:
51 ÷ 1 = 51
51 ÷ 3 = 17
51 ÷ 17 = 3
51 ÷ 51 = 51
51 boleh dibahagi dengan 1, 3, 17 dan 51 → (4 pembahagi/divisors)
Oleh itu, 51 bukan nombor perdana.

2. 4 : Faktor
Faktor (factor) suatu nombor bulat yang diberi adalah, nombor yang boleh dibahagikan dengan nombor tersebut dengan tepat.
1 dan nombor itu sendiri adalah faktor kepada sebarang nombor yang diberi.
Menyenaraikan faktor nombor bulat.
Contoh:
Cari semua faktor bagi:
 • 18
  Jwb:
  18 ÷ 1 = 18
  18 ÷ 2 = 9
  18 ÷ 3 = 6
  18 ÷ 6 = 3
  18 ÷ 9 = 2
  18 ÷ 18 = 1
  18 boleh dibahagikan dengan 1, 2, 3, 6, 9 dan 18. Oleh itu, faktor kepada 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9 dan 18.
 • 50
  Jwb:
  50 ÷ 1 = 50
  50 ÷ 2 = 25
  50 ÷ 5 = 10
  50 ÷ 10 = 5
  50 ÷ 25 = 2
  50 ÷ 50 = 1
  50 boleh dibahagikan dengan 1, 2, 5, 10, 25 dan 50. Oleh itu, faktor kepada 50 adalah 1, 2, 5, 10, 25 dan 50.
Menentukan samada suatu nombor itu adalah faktor kepada nombor bulat yang lain.
Contoh:
Tentukan samada;
 • 7 adalah faktor kepada 119.
  Jwb:
  119 ÷ 7 = 17
  119 boleh dibahagikan dengan tepat oleh 7. Oleh itu, 7 adalah factor kepada 119.
4 adalah faktor kepada 599.
Jwb:
599 tidak boleh dibahagi dengan tepat oleh 4. Oleh itu, 4 adalah bukan faktor kepada 599.

2.5 : Faktor Perdana

Faktor perdana (prime factor) bagi suatu nombor bulat adalah, nombor perdana yang merupakan faktor kepada nombor tersebut.
Mengenal pasti faktor perdana dari senarai faktor.
Contoh:
Diberi 1, 2, 4, 7, 8, 14 dan 56 ada faktor kepada 56. Kenal pasti semua faktor perdana kepada 56.
Jwb:
Antara faktor kepada 56, 2 dan 7 adalah nombor perdana. Oleh itu, faktor perdana kepada 56 adalah 2 dan 7.
Mencari faktor perdana nombor bulat.
Contoh:
Dapatkan faktor perdana nombor berikut:
 • 100
  Kaedah 1 – Senaraikan semua faktor kepada 100.
  Faktor kepada 100 adalah 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 dan 100. Antara semua faktor tersebut, 2 dan 5 adalah nombor perdana. Oleh itu, faktor perdana kepada 100 adalah 2 dan 5.
  Kaedah 2 – Menggunakan algoritma (pembahagian berulang oleh faktor perdana).
  Oleh itu, faktor perdana kepada 100 adalah 2 dan 5.
  Kaedah 3 – Menggunakan gambarajah pokok (factor tree diagram).
  Daripada gambarajah, faktor perdana kepada 100 adalah 2 dan 5.
72
Kaedah 1 – Senaraikan semua faktor kepada 72.
Faktor kepada 72 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 dan 72. Antara semua faktor tersebut, 2 dan 3 adalah nombor perdana. Oleh itu, faktor perdana kepada 72 adalah 2 dan 3.
Kaedah 2 – Menggunakan algoritma (pembahagian berulang oleh faktor perdana).
Oleh itu, faktor perdana kepada 72 adalah 2 dan 3.
Kaedah 3 – Menggunakan gambarajah pokok (factor tree diagram).
Daripada gambarajah, faktor perdana kepada 72 adalah 2 dan 3.

2.6 : Gandaan

Gandaan (multiples) sesuatu nombor bulat adalah produk daripada nombor tersebut dengan mana-mana nombor bulat yang lain, kecuali sifar (zero).
Gandaan nombor n adalah dalam bentuk nk, di mana k = 1, 2, 3, 4, …
Sebagai contoh, Gandaan 3 = 3 x 1, 3 x 2, 3 x 3, 3 x 4, …
Ujian keterbahagian (divisibility test)
Pembahagi
Kaedah
Contoh
2
Digit terakhir (unit nilai tempat) sesuatu nombor adalah 0, 2, 4, 6 atau 8.
90152, 3 866, 5 478
3
Hasil tambah semua digit nombor tersebut boleh dibahagi dengan 3.
249
(2 + 4 + 9) ÷ 3
= 15 ÷ 3 = 5
4
Nombor yang dibentuk oleh dua digit terakhir nombor tersebut boleh dibahagi dengan 4 atau adalah sifar.
7 21616 ÷ 4 = 4
5
Digit terakhir (unit nilai tempat) nombor tersebut adalah 0 atau 5.
480, 3 625
6
Nombor tersebut boleh dibahagi dengan 2 dan 3.
738
(7 + 3 + 8) ÷ 3
= 18 ÷ 3 = 6
8
Nombor yang dibentuk oleh tiga digit terakhir nombor tersebut boleh dibahagi dengan 8.
53 288
9
Hasil tambah semua digit nombor tersebut boleh dibahagi dengan 9.
4 302
(4 + 3 + 0 + 2) ÷ 9
= 9 ÷ 9 = 1
10
Digit terakhir (unit nilai tempat) nombor tersebut adalah 0.
560, 29 710
Menyenaraikan gandaan nombor bulat
Contoh 1:
Senaraikan lima gandaan pertama bagi;
 • 2
  Jwb:
  = 2 x 1, 2 x 2, 2 x 3, 2 x 4, 2 x 5
  = 2, 4, 6, 8, 10
 • 5
  Jwb:
  = 5 x 1, 5 x 2, 5 x 3, 5 x 4, 5 x 5
  = 5, 10, 15, 20, 25
 • 9
  Jwb:
  = 9 x 1, 9 x 2, 9 x 3, 9 x 4, 9 x 5
  = 9, 18, 27, 36, 45
 • 15
  Jwb:
  = 15 x 1, 15 x 2, 15 x 3, 15 x 4, 15 x 5
  = 15, 30, 45, 60, 75

2.7 : Gandaan Sepunya dan Gandaan Sepunya Terkecil (GSTK)

Gandaan Sepunya (common multiples) set nombor bulat yang diberi adalah gandaan setiap nombor tersebut dalam set.
Gandaan Sepunya Terkecil, GSTK (lowest common multiple, LCM) beberapa nombor yang diberikan adalah gandaan sepunya terkecil nombor-nombor tersebut.
* Konsep ‘gandaan’ dan ‘faktor’ adalah bertentangan.
Contohnya;
30 adalah gandaan bagi 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 dan 30.
Manakala, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 dan adalah factor kepada 30.
Mencari gandaan sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat.
Contoh 1:
Dapatkan gandaan sepunya bagi;
 • 3 dan 4.
  Jwb:
  Gandaan bagi 3: 3, 6, 9, 12, 15,  18, 21, 24, …
  Gandaan bagi 4: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, …
  Gandaan Sepunya bagi 3 dan 4 adalah 12, 24, 36, …
 • 2, 3 dan 6.
  Jwb:
  Gandaan bagi 2: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, …
  Gandaan bagi 3: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, …
  Gandaan bagi 6: 61218, 24, 36, …
  Gandaan Sepunya bagi 2, 3 dan 6 adalah 6, 12, 18, …
** Senarai gandaan sepunya beberapa nombor bulat adalah juga dari urutan nombor.
Menentukan samada suatu nombor itu adalah gandaan sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat yang diberi.
Contoh 2:
Tentukan samada;
 • 84 adalah gandaan sepunya bagi 5 dan 7.
  Jwb:
  84 ÷ 5 = 16 berbaki 4
  84 ÷ 7 = 12
  84 tidak boleh dibahagi tepat dengan 5.
  Oleh itu, 84 adalah bukan Gandaan Sepunya bagi 5 dan 7.
 • 432 adalah gandaan sepunya bagi 6, 8 dan 9.
  Jwb:
  432 ÷ 6 = 72
  432 ÷ 8 = 54
  432 ÷ 9 = 48
  432 boleh dibahagi tepat dengan 6, 8 dan 9.
  Oleh itu, 432 adalah Gandaan Sepunya bagi 6, 8 dan 9.
Menentukan GSTK (LCM) bagi dua nombor bulat.
Contoh 3:
Cari Gandaan Sepunya Terkecil bagi;
 • 9 dan 12
  Jwb:
  Kaedah 1: Pemfaktoran Perdana (Prime Factorisation)
  GSTK bagi 9 dan 12 = 3 x 3 x 2 x 2 = 36
  Kaedah 2: Guna algoritma (pembahagian berulang oleh faktor perdana)

  GSTK bagi 9 dan 12 = 3 x 3 x 2 x 2 = 36
 • 15 dan 21
  Jwb:
  Kaedah 1: Pemfaktoran Perdana (Prime Factorisation)
  GSTK bagi 15 dan 21 = 5 x 3 x 7 = 105
  Kaedah 2: Guna algoritma

  GSTK bagi 15 dan 21 = 3 x 5 x 7 = 105
Menentukan GSTK (LCM) bagi tiga nombor bulat.Contoh 4:
Tentukan GSTK bagi;
 • 6, 15 dan 18.
  Jwb:

  GSTK bagi 6, 15 dan 18 = 2 x 3 x 3 x 5 = 90
 • 14, 28 dan 49.
  Jwb:

  GSTK bagi 14, 28, 49 = 7 x 2 x 2 x 7 = 196

2.8 : Faktor Sepunya dan Faktor Sepunya Terbesar (FSTB)

Faktor Sepunya (common factors) beberapa nombor bulat adalah nombor yang merupakan faktor setiap nombor-nombor tersebut.
Faktor Sepunya Terbesar, FSTB (Highest Common Factor, HCF) beberapa nombor yang diberi adalah nombor terbesar yang merupakan faktor setiap nombor-nombor tersebut.
Mencari faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat.
Contoh 1:
Cari faktor sepunya bagi;
 • 18 dan 54.
  Jwb:
  Faktor bagi 18: 1, 2, 3, 6, 9, 18
  Faktor bagi 54: 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54
  Faktor Sepunya bagi 18 dan 54 adalah 1, 2, 3, 6, 9 dan 18.
 • 9, 15 dan 21.
  Jwb:
  Faktor bagi 9: 1, 3, 9
  Faktor bagi 15: 1, 3, 5, 15
  Faktor bagi 21: 1, 3, 7, 21
  Faktor Sepunya bagi 9, 15 dan 21 adalah 1 dan 3.
Menentukan samada suatu nombor itu adalah faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor yang diberi.
Contoh 2:
Tentukan samada;
 • 12 adalah faktor sepunya bagi 84 dan 156.
  Jwb:
  84 ÷ 12 = 7
  156 ÷ 12 = 13
  Oleh itu, 12 adalah faktor sepunya bagi 84 dan 156.
 • 4 adalah faktor sepunya bagi 32, 70 dan 112.
  Jwb:
  32 ÷ 4 = 8
  70 ÷ 4 = 17 berbaki 2
  112 ÷ 4 = 28
  Oleh itu , 4 adalah bukan faktor sepunya bagi 32, 70 dan 112.
Menentukan Faktor Sepunya Terbesar (FSTB) bagi dua nombor bulat.
Contoh 3:
Dapatkan faktor sepunya terbesar bagi;
 • 28 dan 32.
  Jwb:
  Kaedah 1: Senaraikan semua faktor bagi setiap nombor.
  Faktor bagi 28: 1, 2, 4, 7, 14, 28
  Faktor bagi 32: 1, 2, 4, 8, 16, 32
  Oleh itu, faktor sepunya terbesar bagi 28 dan 32 adalah 4.Kaedah 2: Penggunaan algoritma (pembahagian berulang oleh faktor sepunya).

  Faktor sepunya terbesar bagi 28 dan 32 adalah = 2 x 2 = 4.
 • 15 dan 24.
  Jwb:
  Kaedah 1: Senaraikan semua faktor bagi setiap nombor.
  Faktor bagi 15: 1, 3, 5, 15
  Faktor bagi 24: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24
  Oleh itu, faktor sepunya terbesar bagi 15 dan 24 adalah 3.Kaedah 2: Penggunaan algoritma (pembahagian berulang oleh faktor sepunya).

  Oleh itu, faktor sepunya terbesar bagi 15 dan 24 adalah 3.
Menentukan Faktor Sepunya Terbesar (FSTB) bagi tiga nombor bulat.


Contoh 4:
Dapatkan faktor sepunya terbesar (FSTB) bagi;
 • 40, 48 dan 56.
  Jwb:

  * Pembahagian dihentikan kerana 5, 6 dan 7 tidak mempunyai faktor sepunya yang lain daripada 1.Oleh itu,Faktor Sepunya Terbesar (FSTB) bagi 40, 48 dan 56
  = 2 x 2 x 2
  = 8
 • 70, 84 dan 126.
  Jwb:

  ** Pembahagian dihentikan kerana 5, 6 dan 9 tidak mempunyai faktor sepunya yang lain daripada 1.Oleh itu, Faktor Sepunya Terbesar (FSTB) bagi 70, 84 dan 126
  = 2 x 7
  = 14.

Modul Guru dan Murid Untuk Program Tenaga Boleh Baharu dan Kecekapan Tenaga (TBBKT)

Tahun lepas apabila ada guru hadir untuk kursus TBBKT dan mahu melaksanakan program ini disekolah, satu masalah ialah modul dalam bentuk cetakan sukar untuk dicari dengan cepat. Alamat web yang disertakan di modul tersebut tidak dapat dilayari dan hasil google admin berjaya mengumpulkan modul ini. 

Ada 2 buku untuk setiap mata pelajaran. Buku itu ialah Buku Manual Guru / Buku Panduan Guru dan satu lagi ialah Buku Aktiviti Murid.

Dikongsikan modul tersebut seperti di bawah. Namun tidak semua buku ada kedua-duanya (manual guru dan buku aktiviti murid):

Muat turun melalui Google Drive - klik di sini

1. Bahasa Melayu (Buku aktiviti murid sahaja)
2. Bahasa Inggeris (Buku aktiviti murid sahaja)
3. Matematik (Buku aktiviti dan panduan guru)
4. Sains (Buku aktiviti dan panduan guru)
5. Kemahiran Hidup (Buku aktiviti dan panduan guru)
6. Pendidikan Seni Visual (Buku aktiviti dan panduan guru)
7. Kajian Tempatan (Buku panduan guru sahaja)
8. Pendidikan Islam (Buku aktiviti dan panduan guru)
9. Kokurikulum (Buku aktiviti sahaja)

Buku panduan guru untuk BM, BI, Kokurikulum tidak ada dalam simpanan admin.
Buku aktiviti murid untuk Kajian Tempatan tidak ada dalam simpanan admin.

Sila klik pada gambar untuk ke pautan.

BUKU PANDUAN GURU

          
klik sini                                        klik sini 

          
klik sini                                        klik sini 


          
klik sini                                        klik sini 


         
klik sini                                        klik sini 

BUKU AKTIVITI MURID

          
klik sini                                        klik sini 


          
klik sini                                        klik sini 

          
klik sini                                        klik sini 

          
klik sini                                        klik sini 

Bahan di simpan di scribd. Sila pelajari cara-cara untuk muat turun melalui scribd - klik di sini.


Friday, January 17, 2014

SKIM INSURANS MURID SEKOLAH (SIMS) DI BAWAH SURUHANJAYA PENGANGKUTAN 2014

Selaras dengan pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada sesi pembentangan Bajet 2013, kerajaan menerusi Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (S.P.A.D.), sebagai agensi pelaksana dengan kerjasama Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM), mengumumkan skim perlindungan insurans murid-murid sekolah telah berkuatkuasa mulai 1 Januari 2014 dan akan berterusan sehingga 31 Disember 2014.

Kerajaan amat mengambil berat akan keselamatan pelajar-pelajar sekolah yang menaiki bas ke sekolah. Justeru itu, skim insurans ini adalah suatu langkah untuk mentransformasikan industri bas sekolah, yang mana ianya disediakan bagi membantu murid-murid dan keluarga murid bagi menghadapi keadaan yang tidak diduga.

Skim perlindungan insurans ini melibatkan murid-murid sekolah yang bersekolah di sekolah-sekolah berdaftar dengan Kementerian Pelajaran Malaysia DAN menaiki/menggunakan bas-bas sekolah yang berlesen dengan Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (S.P.A.D.) diseluruh Semenanjung dan Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan (LPKP) bagi Sabah, Labuan dan Sarawak.
Antara bentuk perlindungan insurans yang diberikan adalah yang melibatkan kematian akibat kemalangan (RM100,000), hilang keupayaan kekal (sehingga RM 100,000), bayaran perubatan sehingga RM5,000, manfaat hospital (RM150 sehari sehingga 30 hari) dan khairat kematian (RM2,500). Skim perlindungan ini juga meliputi kegunaan bas sekolah untuk aktiviti-aktiviti luar seperti rombongan, lawatan sambil belajar dan sebarang aktiviti ko-kurikulum dan kurikulum tambahan yang dilulus / dianjurkan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia.

Untuk lebih lanjut, sila baca panduan di bawah dan borang berkaitan:

Sunday, January 12, 2014

Surat Pekeliling / Arahan Berkaitan Program 1 Murid 1 Sukan (1M1S)

Berikut adalah dokumen rasmi iaitu pekeliling yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia yang berkaitan dengan program 1murid 1sukan.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.16 Tahun 2010 Pelaksanaan Dasar Satu Murid Satu Sukan (1M1S) – dikeluarkan pada 01/12/2010.

Surat Siaran berkaitan langsung dengan dasar 1M1S. 

Jadual Pelaksanaan Program Sukan dan Permainan Sekolah Sepanjang Tahun – KP. BSSK.302-02/03/002(17) bertarikh 14 Januari 2010.

Penganjuran Program / Aktiviti Sukan Tahunan / Kejohanan Olahraga di Sekolah-sekolah – KP (BPSH-SPDK)201/005/02(38) bertarikh 19 Februari 2010

Saturday, January 11, 2014

Panduan Pengajaran Pendidikan Jasmani Tahun 4 (KSSR)

Panduan pengajaran atau modul pengajaran untuk pendidikan jasmani tahun 4 (KSSR) sedang dicari oleh ramai guru. Di sini admin sertakan panduan tersebut untuk kegunaan semua. Fail bersaiz 15Mb.

Modul ini juga boleh di muat turun melalui 4shared melalui pautan berikut:

Hadapi masalah untuk muat turun melalui scribd ? Sila baca panduan berikut - klik di sini


Friday, January 10, 2014

Tema Maulidur Rasul 1435H / 2014MTema sambutan Maulidur Rasul tahun 1435H atau tahun 2014M yang jatuh pada 14 Januari 2014 bersamaan dengan 12 Rabiulawal 1435H ialah :

"WASATIYYAH TONGGAK KESATUAN UMMAH"

14 Januari 2014 ialah pada hari Selasa dan sempena sambutan ini, hari tersebut diistiharkan sebagai hari cuti umum.Tutorial : Cara Mudah Memuat Turun (Download) Video Dari Facebook

Memuat turun video dari facebook adalah salah satu kemahiran yang perlu ada bagi netizen untuk kegunaan di kemudian hari. Berikut adalah cara mudah untuk memuat turun video tersebut:

1. Buka video yang anda mahu download tersebut.

2. Perhatikan pada link (alamat Url) video tersebut.

Ganti url asal iaitu www. menjadi "m" seperti contoh berikut:

Contoh :

http://www.facebook.com/photo.php?v=10150769437892631

gantikan menjadi

http://m.facebook.com/photo.php?v=10150769437892631

Tekan enter.

3. Tunggu laman video tersebut terpapar di skrin.

4. Klik 'play' untuk memainkan video tersebut.

5. Arahkan tetikus ke video tersebut. Klik tetikus kanan dan pilih "Save Video As"

6. Tunggu sehingga video selesai dimuat turun.

Sangat mudah bukan !


GARIS PANDUAN PEMAKAIAN BAJU KORPORAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM)

Baju korporat ? Pemakaian baju korporat dikalangan warga KPM mungkin sedikit sebanyak pernah berlaku kekeliruan apabila dikatakan terdapat 'larangan' untuk memakainya atas arahan 'pihak atasan'. Namun dengan adanya garis panduan ini, diharapkan semua pihak faham bahawa baju korporat masih boleh dipakai mengikut keadaan dan protokol majlis.

Sila baca garis panduan ini:Tuesday, January 7, 2014

Pendirian dan Pandangan Kementerian Berhubung Permohonan Menggugurkan Mata Pelajaran Pendidikan Islam Dalam Peperiksaan Awam Oleh Ibu Bapa / Penjaga Bagi Murid Yang Beragama Islam

Kes ibu bapa / penjaga yang tidak mahu anak mereka belajar mata pelajaran Pendidikan Islam sudah beberapa kali berlaku dan disiarkan di media massa termasuklah di media baru seperti facebook. Hal ini tidak sepatutnya berlaku kerana sebagai orang yang mengaku beragama Islam, maka mata pelajaran ini sedikit sebanyak penting untuk menjadi seorang muslim yang baik. Pendirian KPM adalah jelas bahawa murid / pelajar beragama Islam perlu mengambil mata pelajaran ini walaupun ibu bapa / penjaga berpandangan sebaliknya. 
Hari Kelepasan Am Yang Dipinda Untuk Tahun 2014

Cuti umum bagi Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan terdapat pertukaran tarikh dan cuti am tambahan. Cuti yang dipinda adalah seperti berikut:
1. Pengumuman: Nuzul Al-Quran diisytiharkan sebagai hari kelepasan am di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Wilayah Persekutuan Labuan.[P.U.(B) 474/2013] dan [P.U.(B) 475/2013]
2. Pengumuman: Hari kelepasan am tambahan diisytiharkan pada 3 Februari 2014 di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Wilayah Persekutuan Labuan sempena pertindihan Tahun Baru Cina (Hari Kedua) dan Hari Wilayah Persekutuan.[P.U.(B) 471/2013] dan [P.U.(B) 472/2013]
3. Pengumuman: Hari Deepavali bagi tahun 2014 telah dipinda dan ditetapkan pada22_Oktober_2014_(Rabu) melalui Pemberitahuan Warta No.43367 bertarikh 6 Disember 2013.[Pemberitahuan Warta No.43367]
Saturday, January 4, 2014

Pindaan Takwim Cuti Peristiwa, Cuti Berganti Sempena Perayaan Tahun 2014

Berdasarkan post di blog ini yang lama (klik di sini) dinyatakan pihak KPM telah mengeluarkan takwim untuk cuti peristiwa dan cuti berganti untuk perayaan Tahun Baru Cina, Hari Raya Aidilfitri dan Deepavali untuk tahun 2014 nanti.

Berlaku perubahan untuk takwim tersebut seperti berikut:KEMASKINI :
Sila rujuk surat siaran berikut yang boleh diperolehi dari laman web KPM