Wednesday, April 30, 2014

Modul Kursus Pembangunan Kompetensi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (CPD) DG41 / DG44

Kursus Pembangunan Kompetensi atau lebih dikenali dengan singkatan CPD akan bermula secara berperingkat pada tahun 2014 bagi PPP yang telah berada di sekolah. Modul untuk peserta boleh dirujuk seperti di bawah ini. Beberapa maklumat juga disertakan seperti berikut:

Jadual pelaksanaan adalah 5 hari dan ia tidak semestinya bermula pada hari Isnin (seperti jadual di bawah) kerana ada sesetengah tempat kursus bermula pada hari Sabtu (seperti di Johor).

Contoh jadual pelaksanaan

Guru yang memohon untuk mengikuti kursus ini perlu mengawasi maklumat di laman web tertentu dari masa ke semasa. Sebagai contoh, kursus di sekitar Johor Bahru, Kulai, Pasir Gudang, Mersing dan Kota tinggi perlu mengawasi laman web http://cpd.ipgkti.edu.my/ untuk menyemak senarai nama dan jadual kursus.Kursus ini mengandungi 4 Modul iaitu Modul A, Modul B, Modul C dan Modul D.

MODUL A

Nama Modul :  Dasar dan Hala Tuju KPM

Objektif :

1.     Memahami dasar dan hala tuju pendidikan Malaysia
2.     Memberikan pandangan kekuatan dan kelemahan dasar baharu yang sedang dilaksanakan.
3.     Menghayati peranan guru sebagai pelaksana dasar dan boleh memberikan cadangan penambahbaikan.

Kandungan :

1.     Latar Belakang dan Konsep (Pengenalan)
2.     Perbincangan Kepentingan Dasar dan Hala Tuju Pendidikan Malaysia
3.     Penghayatan Peranan Guru Sebagai Pelaksana Dasar Pendidikan

Sinopsis :

Modul latihan ini memberi pendedahan kepada peserta tentang Dasar dan hala tuju Kementerian Pendidikan malaysia (KPM), pekeliling dan peraturan, konsep kurikulum dan ko-kurikulum serta Ilmu Pendidikan. Peserta akan meneroka dasar-dasar baharu dengan lebih mendalam dan impaknya dalam sistem pendidikan negara


MODUL B

Nama Modul : Pembelajaran dan Pengajaran

Topik 1:  Perancangan Pengajaran

Objektif :
1.     Mendalami konsep dan keperluan perancangan;
2.     Mengenal pasti tahap keupayaan dan potensi murid;
3.     Menentukan sasaran pembelajaran berdasarkan tahap keupayaan dan potensi murid; dan
4.     Menguasai kemahiran merancang secara strategis.

Topik 2: Penyampaian Pengajaran

Objektif :
1.     Meningkatkan kualiti pengurusan kelas dan strategi pengajaran
2.     Mengaplikasi kemahiran berfikir aras tinggi dalam penyampaian kandungan, teknik penyoalan dan penilaian
3.     Menggunakan pelbagai sumber yang berkesan untuk mengukuhkan pembelajaran murid

4.     Melibatkan diri secara ‘hands-on’ sebagai ahli komuniti pembelajaran profesional (PLC).

Topik 3: Pentaksiran dan Penilaian

Objektif :
1.     Mendalami konsep pentaksiran
2.     Memahami ciri-ciri pentaksiran
3.     Memahami dan mengenali instrumen pentaksiran yang digunakan
4.     Membezakan instrumen dan item

Topik 4: Keusahawanan dan TMK dalam PdP

Objektif :
1.     Mengenal pasti ciri-ciri keusahawanan
2.     Mendalami konsep keusahawan dalam pendidikan
3.     Mengaplikasi konsep keusahawanan dalam peningkatkan pencapaian murid Mendalami konsep TMK dalam pendidikan
4.     Meningkatkan kemahiran penggunaan TMK dalam PdP yang berkesan
5.     Mengaplikasi kemahiran TMK dalam penghasilan tugasan


MODUL C

Nama Modul :  Pengurusan dan Kepimpinan Pengajaran dan
                               Pembelajaran
Objektif :

1.     Mengenal pasti masaalah atau isu PdP yang perlu tindakan penyelesaian
2.     Mengenal pasti strategi penyelesaian kepada masalah atau isu PdP
3.     Menyediakan pelan tindakan untuk menyelesaikan masalah atau isu PdP yang dikenal pasti; dan
4.     Mengaplikasikan kemahiran menggunakan data dan maklumat untuk meningkatkan PdP

Kandungan :

1.     Latar belakang dan Konsep
2.     Merangka Kes dan Pelan Tindakan
3.     Kajian tindakan dan pengurusan data dan maklumat pengurusan masalah atau isu PdP untuk meningkatkan amalan bilik darjah.


MODUL D

Nama Modul :  Nilai Profesional

Objektif :

1.     Membentuk Personaliti Guru
2.     Membangunkan Efikasi Diri Guru (Self-Efficacy)
3.     Memantapkan Kemahiran Komunikasi

Baca juga prosedur standard kursus ini seperti di bawah:

Prosedur Standard Pelaksanaan Kursus Pembangunan Kompetensi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (Guru) Gred DG41
Modul CPD, Modul Kursus CPD

Friday, April 25, 2014

BUKU PANDUAN PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) - Kemaskini 22 April 2014

Buku panduan ini dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia untuk kegunaan semua pihak yang terlibat. Buku panduan versi lama perlu dikemaskini dan selari dengan garis panduan yang terkini supaya tidak berlaku kecairan maklumat. PERATURAN PEMARKAHAN UJIAN APTITUD TAHUN 3, 2014 DAN CONTOH SOALAN

Ujian Aptitude Tahun 3 akan dilaksanakan bermula pada tahun 2014. Berikut adalah garis panduan dan boleh juga dijadikan sebagai contoh soalan untuk murid berlatih dan mengetahui skop soalannya.

MODUL PEREKODAN PEMBELAJARAN MURID

Pihak Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) telah mengeluarkan modul perekodan pembelajaran murid untuk tahun 1 hingga 3 dan untuk tingkatan 1 hingga 3.

Berdasarkan tinjauan, format perekodan murid adalah lebih kurang sama dengan pelaporan untuk tahun 4 yang telah dibengkelkan pada tahun lepas.

Muat turun boleh dilakukan di blog ini atau dengan melayari terus laman web LPM.

Modul perekodan ini hendaklah dirujuk bersama-sama Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid - klik di sini. 

KEMASKINI PADA 20 JUN 2014
- Didapati laman web LPM mengalami masalah untuk diakses. Anda boleh muat turun di 4shared setakat apa yang telah dapat diselamatkan oleh admin. Sila buka dalam winrar. 

- Sila klik di sini (untuk sekolah rendah sahaja - darjah 1 hingga 3)

- Sila klik di sini (untuk sekolah menengah tingkatan 1 - tidak semua mata pelajaran)

- Sila klik di sini (untuk sekolah menengah tingkatan 2 - tidak semua mata pelajaran)

- Sila klik di sini (untuk sekolah menengah tingkatan 3 - tidak semua mata pelajaran)KEMASKINI PADA 22 SEPTEMBER 2014 
- Pautan telah dibaiki dengan pautan ke laman web Lembaga Peperiksaan yang baru. Sila klik pada senarai mata pelajaran di bawah mengikut tahun / tingkatan / aliran.TAHUN 1 - ALIRAN PERDANA
Panduan Penggunaan Modul Perekodan Perkembangan Pembelajaran MuridKLIK DI SINI
Bahasa Malaysia SKKLIK DI SINI
Bahasa Malaysia SJKKLIK DI SINI
Bahasa Inggeris SKKLIK DI SINI
Bahasa Inggeris SJKKLIK DI SINI
Bahasa Cina SKKLIK DI SINI
Bahasa Cina SJKKLIK DI SINI
Bahasa Tamil SKKLIK DI SINI
Bahasa Tamil SJKKLIK DI SINI
Bahasa ArabKLIK DI SINI
Bahasa IbanKLIK DI SINI
Bahasa KadazandusunKLIK DI SINI
MatematikKLIK DI SINI
Dunia Sains dan Teknologi - Elemen SainsKLIK DI SINI
Dunia Sains dan Teknologi - Elemen TMKKLIK DI SINI
Pendidikan JasmaniKLIK DI SINI
Pendidikan KesihatanKLIK DI SINI
Dunia MuzikKLIK DI SINI
Dunia Seni VisualKLIK DI SINI
Pendidikan MoralKLIK DI SINI
Pendidikan IslamKLIK DI SINI


TAHUN 2 - ALIRAN PERDANA

Panduan Penggunaan Modul Perekodan Perkembangan Pembelajaran MuridKLIK DI SINI
Bahasa Malaysia SKKLIK DI SINI
Bahasa Malaysia SJKKLIK DI SINI
Bahasa Inggeris SKKLIK DI SINI
Bahasa Inggeris SJKKLIK DI SINI
Bahasa Cina SKKLIK DI SINI
Bahasa Cina SJKKLIK DI SINI
Bahasa Tamil SKKLIK DI SINI
Bahasa Tamil SJKKLIK DI SINI
Bahasa ArabKLIK DI SINI
Bahasa IbanKLIK DI SINI
Bahasa KadazandusunKLIK DI SINI
MatematikKLIK DI SINI
Dunia Sains dan Teknologi - Elemen SainsKLIK DI SINI
Dunia Sains dan Teknologi - Elemen TMKKLIK DI SINI
Pendidikan JasmaniKLIK DI SINI
Pendidikan KesihatanKLIK DI SINI
Dunia MuzikKLIK DI SINI
Dunia Seni VisualKLIK DI SINI
Pendidikan MoralKLIK DI SINI
Pendidikan IslamKLIK DI SINI

TAHUN 3 - ALIRAN PERDANA
Panduan Penggunaan Modul Perekodan Perkembangan Pembelajaran MuridKLIK DI SINI
Bahasa Malaysia SKKLIK DI SINI
Bahasa Malaysia SJKKLIK DI SINI
Bahasa Inggeris SKKLIK DI SINI
Bahasa Inggeris SJKKLIK DI SINI
Bahasa Cina SKKLIK DI SINI
Bahasa Cina SJKKLIK DI SINI
Bahasa Tamil SKKLIK DI SINI
Bahasa Tamil SJKKLIK DI SINI
Bahasa ArabKLIK DI SINI
Bahasa IbanKLIK DI SINI
Bahasa KadazandusunKLIK DI SINI
MatematikKLIK DI SINI
Dunia Sains dan Teknologi - Elemen SainsKLIK DI SINI
Dunia Sains dan Teknologi - Elemen TMKKLIK DI SINI
Pendidikan JasmaniKLIK DI SINI
Pendidikan KesihatanKLIK DI SINI
Dunia MuzikKLIK DI SINI
Dunia Seni VisualKLIK DI SINI
Pendidikan MoralKLIK DI SINI
Pendidikan IslamKLIK DI SINIModul Perkembangan Pembelajaran Murid Pendidikan Khas Tahun 1

MASALAH PENDENGARAN
BAHASA MELAYUKLIK DISINI
BAHASA INGGERISKLIK DISINI
PENDIDIKAN ISLAMKLIK DISINI
BAHASA ISYARAT KOMUNIKASIKLIK DISINI
MASALAH PENGLIHATAN
KEMAHIRAN ASAS INDIVIDU MASALAH PENGLIHATAN (KAIMaL)KLIK DISINI
PENDIDIKAN JASMANI SUAIANKLIK DISINI
PENDIDIKAN VISUAL SUAIANKLIK DISINI
MASALAH PEMBELAJARAN
BAHASA MELAYUKLIK DISINI
BAHASA INGGERISKLIK DISINI
MATEMATIKKLIK DISINI
PENDIDIKAN ISLAMKLIK DISINI
PENDIDIKAN MORALKLIK DISINI
PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATANKLIK DISINI
DUNIA SENI VISUALKLIK DISINI
PENGURUSAN TINGKAH LAKUKLIK DISINI
KEMAHIRAN MANIPULATIF KLIK DISINI
PENGURUSAN DIRI KLIK DISINI
PENDIDIKAN MUZIK KLIK DISINIModul Perkembangan Pembelajaran Murid Pendidikan Khas Tahun 2


MASALAH PENDENGARAN
BAHASA MELAYUKLIK DISINI
BAHASA INGGERISKLIK DISINI
PENDIDIKAN ISLAMKLIK DISINI
BAHASA ISYARAT KOMUNIKASIKLIK DISINI
MASALAH PENGLIHATAN
KEMAHIRAN ASAS INDIVIDU MASALAH PENGLIHATAN (KAIMaL)KLIK DISINI
PENDIDIKAN JASMANI SUAIANKLIK DISINI
PENDIDIKAN VISUAL SUAIANKLIK DISINI
MASALAH PEMBELAJARAN
BAHASA MELAYUKLIK DISINI
BAHASA INGGERISKLIK DISINI
MATEMATIKKLIK DISINI
PENDIDIKAN ISLAMKLIK DISINI
PENDIDIKAN MORALKLIK DISINI
PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATANKLIK DISINI
DUNIA SENI VISUALKLIK DISINI
PENGURUSAN TINGKAH LAKUKLIK DISINI
KEMAHIRAN MANIPULATIF KLIK DISINI
PENGURUSAN DIRI KLIK DISINI
PENDIDIKAN MUZIK KLIK DISINIModul Perkembangan Pembelajaran Murid Pendidikan Khas Tahun 3


MASALAH PENDENGARAN
BAHASA MELAYUKLIK DISINI
BAHASA INGGERISKLIK DISINI
PENDIDIKAN ISLAMKLIK DISINI
BAHASA ISYARAT KOMUNIKASIKLIK DISINI
MASALAH PENGLIHATAN
KEMAHIRAN ASAS INDIVIDU MASALAH PENGLIHATAN (KAIMaL)KLIK DISINI
PENDIDIKAN JASMANI SUAIANKLIK DISINI
PENDIDIKAN VISUAL SUAIANKLIK DISINI
MASALAH PEMBELAJARAN
BAHASA MELAYUKLIK DISINI
BAHASA INGGERISKLIK DISINI
MATEMATIKKLIK DISINI
PENDIDIKAN ISLAMKLIK DISINI
PENDIDIKAN MORALKLIK DISINI
PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATANKLIK DISINI
DUNIA SENI VISUALKLIK DISINI
PENGURUSAN TINGKAH LAKUKLIK DISINI
KEMAHIRAN MANIPULATIF KLIK DISINI
PENGURUSAN DIRI KLIK DISINI
PENDIDIKAN MUZIK KLIK DISINI


TINGKATAN 1
Panduan Penggunaan Modul Perekodan Perkembangan Pembelajaran MuridKLIK DI SINI
Bahasa MelayuKLIK DI SINI
Bahasa InggerisKLIK DI SINI
Bahasa CinaKLIK DI SINI
Bahasa TamilKLIK DI SINI
Bahasa ArabKLIK DI SINI
Bahasa IbanKLIK DI SINI
Bahasa KadazandusunKLIK DI SINI
MatematikKLIK DI SINI
SainsKLIK DI SINI
Pendidikan Seni VisualKLIK DI SINI
Pendidikan MuzikKLIK DI SINI
Pendidikan Jasmani dan KesihatanKLIK DI SINI
Pendidikan IslamKLIK DI SINI
Pendidikan MoralKLIK DI SINI
Pendidikan SiVik dan KewarganegaraanKLIK DI SINI
SejarahKLIK DI SINI
GeografiKLIK DI SINI

Kemahiran Hidup Bersepadu
          - Kemahiran TeknikalKLIK DI SINI
          - Ekonomi Rumah TanggaKLIK DI SINI
          - PertanianKLIK DI SINI
          - Perdagangan Dan KeusahawananKLIK DI SINI

TINGKATAN 2
Panduan Penggunaan Modul Perekodan Perkembangan Pembelajaran MuridKLIK DI SINI
Bahasa MelayuKLIK DI SINI
Bahasa InggerisKLIK DI SINI
Bahasa CinaKLIK DI SINI
Bahasa TamilKLIK DI SINI
Bahasa ArabKLIK DI SINI
Bahasa IbanKLIK DI SINI
Bahasa KadazandusunKLIK DI SINI
MatematikKLIK DI SINI
SainsKLIK DI SINI
Pendidikan Seni VisualKLIK DI SINI
Pendidikan MuzikKLIK DI SINI
Pendidikan Jasmani dan KesihatanKLIK DI SINI
Pendidikan IslamKLIK DI SINI
Pendidikan MoralKLIK DI SINI
Pendidikan SiVik dan KewarganegaraanKLIK DI SINI
SejarahKLIK DI SINI
GeografiKLIK DI SINI

Kemahiran Hidup Bersepadu
          - Kemahiran TeknikalKLIK DI SINI
          - Ekonomi Rumah TanggaKLIK DI SINI
          - PertanianKLIK DI SINI
          - Perdagangan Dan KeusahawananKLIK DI SINI
TINGKATAN 3

Panduan Penggunaan Modul Perekodan Perkembangan Pembelajaran MuridKLIK DI SINI
Bahasa MelayuKLIK DI SINI
Bahasa InggerisKLIK DI SINI
Bahasa CinaKLIK DI SINI
Bahasa TamilKLIK DI SINI
Bahasa ArabKLIK DI SINI
Bahasa IbanKLIK DI SINI
Bahasa KadazandusunKLIK DI SINI
MatematikKLIK DI SINI
SainsKLIK DI SINI
Pendidikan Seni VisualKLIK DI SINI
Pendidikan MuzikKLIK DI SINI
Pendidikan Jasmani dan KesihatanKLIK DI SINI
Pendidikan IslamKLIK DI SINI
Pendidikan MoralKLIK DI SINI
Pendidikan SiVik dan KewarganegaraanKLIK DI SINI
SejarahKLIK DI SINI
GeografiKLIK DI SINI
Kemahiran Hidup Bersepadu
          - Kemahiran TeknikalKLIK DI SINI
          - Ekonomi Rumah TanggaKLIK DI SINI
          - PertanianKLIK DI SINI
          - Perdagangan Dan KeusahawananKLIK DI SINI


SEMAKAN TAWARAN DAN RAYUAN KE TINGKATAN ENAM TAHUN 2014

Semakan tawaran dan rayuan ke tingkatan 6 bagi tahun 2014 boleh di semak di pautan berikut:TINDAKAN :
Sila semak dengan teliti maklumat yang dipaparkan. 
Sekiranya anda berjaya dan bersetuju dengan tawaran ini, surat tawaran MESTI DICETAK SEGERA dan dibawa semasa hari pendaftaran di sekolah yang ditetapkan pada 05 MEI 2014. 

PROGRAM LATIHAN KHIDMAT NEGARA (PLKN)
Sukacita dimaklumkan bahawa murid yang berjaya dan menerima tawaran ke Tingkatan Enam Tahun 2014 dan sedang mengikuti Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) Kumpulan 2, mereka diberi pelepasan awal iaitu pada 02 Jun 2014. Mereka akan mula mendaftar masuk ke Tingkatan Enam pada 04 JUN 2014 (Rabu). Sementara itu, calon yang terpilih untuk mengikuti PLKN Kumpulan 3 dikehendaki membuat permohonan penangguhan daripada Jabatan Latihan Khidmat Negara (JLKN) melalui laman web JLKN www.khidmatnegara.gov.my

 SYARAT KEMASUKAN MURID TINGKATAN ENAM TAHUN 2014 (JURUSAN SAINS DAN KEMANUSIAAN)


SYARAT KEMASUKAN MURID TINGKATAN ENAM TAHUN 2014 (JURUSAN AGAMA)

CARA PENGIRAAN MATA GREDSunday, April 20, 2014

IKLAN KEKOSONGAN PENSYARAH KOLEJ MATRIKULASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Ingin bekerja sebagai pensyarah di Kolej Matrikulasi ? Ini mungkin suatu peluang untuk para guru bertukar angin dengan bertugas di tempat baru dengan suasana baru. Cuba teliti iklan yang disertakan dan bertindak segera kerana tarikh tutupnya untuk sesi kali ini ialah pada 30 Mei 2014.


Untuk pertimbangan, silalah baca beberapa entry yang dibuat oleh blogger berikut:
http://www.cikguzamrud.com/2014/04/kenapa-saya-memilih-menjadi-pensyarah.html dan http://www.cikguhailmi.com/2014/04/kenapa-saya-pilih-jadi-cikgu-sekolah-bukan-pensyarah-matrikulasi.html
Wednesday, April 16, 2014

Jadual Peperiksaan UPSR 2014 - DRAF

Ini adalah draf jadual UPSR bagi tahun 2014:

Apakah perubahan jadual waktu (draf) ini ?

Jadual baru ini berubah kerana hari pertama ialah untuk kertas BI dan matematik kertas 1, hari kedua kertas BM dengan matematik kertas 2 dan hari ketiga pula untuk kertas sains dan ujian aptitude.

Walau bagaimanapun, ia masih dalam 'draf' dan kita tunggu jadual muktamadnya nanti.
Wednesday, April 9, 2014

Tema Hari Guru 2014

Tema sambutan hari guru bagi tahun 2014 ialah :

"GURU: PENCETUS KREATIVITI, PENJANA INOVASI"


Berikut adalah surat rasmi yang menjelaskan maksud tema berkenaan.

#Tema Hari Guru 2014, Tema Sambutan Hari Guru 2014, Hari Guru 2014